อีสานไกด์ ดอทคอม สารบัญเว็บอีสาน ข่าว ฟังหมอลำออนไลน์ โพสต์รูป ตลาดซื้อขาย ติดต่อโฆษณา
 
   หน้าหลักผู้หญิง | ผู้หญิงสวยเลือกได้ | แฟชั่นอินเทรนด์ | มีสุขภาพดี | ผู้ชายอยากรู้ | แม่และเด็ก | รู้ทันโรคใกล้ตัว | ดูเรื่องย้อนหลัง| บอร์ดพูดคุยผู้หญิง
 

โรคชาปลายประสาทอักเสบ…ภัยเงียบที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องระวัง

โพสต์เมื่อ18 พ.ย 2558 22:57 น. ผู้ชม 495
 
Share
 
 

โรคชาปลายประสาทอักเสบ…ภัยเงียบที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องระวัง

 

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่มีการค้นพบมาเป็นเวลานาน และมีการพัฒนาการรักษามานานกว่า 90ปี แต่ปัญหาผู้ป่วย เบาหวาน กลับยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอันดับต้นๆ ของโลก โดยในปัจจุบันพบคนไทยป่วยเป็นเบาหวานสูงถึง 4ล้านคนช่วงอายุ 40-60ปี ป่วยเป็นเบาหวานมากที่สุดเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป โรคเบาหวานที่พบบ่อยมี 2 กลุ่มคือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1

 

เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำลายเบต้าเซลล์ในส่วนของตับอ่อนซึ่งสร้างอินซูลิน ทำให้ร่างกายหยุดสร้างอินซูลิน หรือสร้างได้น้อยมาก ดังที่เรียกว่า โรคภูมิต้านทานตัวเอง หรือ ออโตอิมมูน (autoimmune) ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 จึงจำเป็นต้องฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตลอดไป โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็น เบาหวานที่พบเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุที่แท้จริงประกอบด้วยหลายปัจจัยมีส่วนที่เกี่ยวกับ พันธุกรรม นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะ น้ำหนักตัวมาก และขาดการออกกำลังกาย อีกทั้งอายุที่เพิ่มขึ้น โรคเบาหวานชนิดที่ 2เบต้าเซลล์ของผู้ป่วยยังคงมีการสร้างอินซูลิน แต่อินซูลินทำงานไม่เป็นปกติ เนื่องจากมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ต่อมาเซลล์ที่สร้างอินซูลินค่อยๆ ถูกทำลายไป อินซูลินลดน้อยลงจนอาจต้องฉีดอินซูลินเพื่อการรักษา

 

ด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันเบาหวานโลก สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท เมอร์ค จำกัด จัดกิจกรรม "โรคชา ปลายประสาทอักเสบรู้ทันป้องกันได้" เพื่อการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และประชาชนทั่วไป ให้พึงระวังโรคปลายประสาทอักเสบภัยเงียบที่อาจมาควบคู่กับโรคเบาหวาน

 

"อย่าเฉย เมื่อชา" โรคชาปลายประสาทอักเสบ อาการแทรกซ้อนภัยเงียบที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องระวัง ส่วนมากมักจะพบในผู้สูงอายุบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นเบาหวานก็พบได้ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ อาการที่เรียกว่าปลายประสาทอักเสบนั้น มีลักษณะเป็นระบบประสาทส่วนปลายทำงานผิดปกติ โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนปลาย เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งรูปแบบการอักเสบที่ไม่เหมือนกับการอักเสบติดเชื้อ แต่เรามักเรียกรวมๆ ว่าปลายประสาทอักเสบ แบ่งได้ดังนี้

 

กลุ่มแรก มีอักเสบจริงๆ ที่ระบบประสาทส่วนปลาย อาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อที่กระทบถึงระบบปลายประสาท ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรง ชา แต่ยังสามารถไปไหนมาไหนได้ ทำงานได้ หรือในผู้ป่วยที่เป็นรุนแรงจนถึงกล้ามเนื้อสำคัญๆ บริเวณแขน ขา อาจมีอาการอ่อนแรง บางรายอาจถึงขั้นต้องทำกายภาพบำบัด

 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ขาดวิตามิน เช่น วิตามินบี 1 บี 6 บี 12

กลุ่มที่ 3 เป็นผลมาจากสารพิษต่างๆ เช่น พิษจากตะกั่ว โลหะหนัก สุรา พิษเหล่านี้จะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเสียไป มักจะเป็นที่ปลายเท้า อาการขึ้นกับสาเหตุ

 

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักพบภาวะแทรกซ้อนตามระบบและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อให้การรักษาตั้งแต่ระยะแรก ก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนเป็นเหตุให้การทำงานผิดปกติหรือสูญเสียอวัยวะไป โดยผู้ป่วยควรสังเกตความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะเท้า

 

เพราะเมื่อเป็นเบาหวานมานาน จะทำให้หลอดเลือดส่วนปลายที่มาเลี้ยงขาและเท้าตีบ ร่วมกับมีการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลาย ทำให้มีโอกาสเกิดแผลที่เท้าได้ง่าย เนื่องจากผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณแผล จึงมีโอกาสเกิดการลุกลามและเรื้อรังของแผล นำไปสู่การตัดขาในที่สุด ทั้งนี้ ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยเบาหวานมีประสบการณ์การเกิดแผลที่เท้า จำนวนนี้ร้อยละ 14-24 ต้องถูกตัดขา ผู้ป่วยเบาหวานชายมีความเสี่ยงเกิดแผลที่เท้ามากกว่าผู้หญิงศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ยังกล่าวอีกว่า ถ้าโรคชาปลายประสาทอักเสบเป็นผลแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ำตาล และอาจต้องให้การรักษาอื่นร่วมด้วย โดยแบ่งการรักษาออกเป็น 2 วิธี วิธีแรก คือ การรักษาด้วยกลุ่มวิตามินบี ที่มีความจำเป็นต่อการบำรุงระบบประสาท มีส่วนช่วยในการสร้างสื่อประสาท

 

และช่วยซ่อมแซมเส้นประสาท จึงส่งผลต่อการลดอาการชาปลายมือปลายเท้าได้ กลุ่มวิตามินบีดังกล่าวได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 จากเอกสารตีพิมพ์เกี่ยวกับการศึกษาที่ทำในประเทศแถบเอเชีย ในปี 2556 มีการวิจัยในในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคปลายประสาทอักเสบร่วมด้วย จำนวน 310 คน ผู้ป่วยรับประทานวิตามินบี 1 บี 6 บี 12 พบว่า 87.4% มีการตอบสนองดีต่อการรักษา และยังมีงานตีพิมพ์ของการศึกษาอื่นในผู้ป่วย พบว่าการที่ร่างกายได้รับวิตามินบี 12 วันละ 1,500 ไมโครกรัม ต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ สามารถช่วยรักษาอาการระบบประสาทอักเสบได้ เพราะวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมเยื่อหุ้มประสาทและป้องกันการเสื่อมของเส้นประสาท วิธีที่สอง การรักษาด้วยกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ ในผู้ป่วยเบาหวาน

 

พบการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายปริมาณสูงมาก (oxidative stress) ทำให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เร็วขึ้น จากการศึกษาพบว่า แม้ผู้ป่วยเบาหวานจะพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตาม แต่มากกว่า 20% ของผู้ป่วยก็ยังเกิดปัญหา ต่อมาจะทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของหัวใจ ไต การย่อยอาหารผิดปกติ การรับประทานผักผลไม้หลายหลากสีอย่างพอเพียงทุกวันสามารถป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระทำลายเซลล์ และงดการสูบบุหรี่ถ้าสูบอยู่ การใช้สารต้านอนุมูลอิสระได้ผลไม่แน่นอนที่จะอาจช่วยป้องกันหรือลดภาวะอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้

 

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโรคชาปลายประสาทอักเสบ คุณหมอฝากเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โรคชาปลายประสาทอักเสบ รู้ทันป้องกันได้" โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริษัท เมอร์ค จำกัดในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี สำรองที่นั่งได้ที่ 081 622 6444 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (มีที่นั่งจำนวนจำกัด)

 
 
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ผู้หญิง
   
 
 
  เรื่องอื่นที่น่าสนใจ
 
ภาวะผู้มีบุตรยาก เกิดจากมดลูกเย็น รักษาได้ด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน
การรักษาภาวะผู้มีบุตรยากตามหลักแพทย์แผน...
ผู้ชม 132
อัศจรรย์! 4 โรคร้ายหายได้ด้วย มะเขือพวง
มะเขือ พวง ผักพื้นบ้านที่ทุกคนต่างรู้จั...
ผู้ชม 526
 
โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบที่ค่อยๆเป็น แต่ไม่ค่อยรู้ตัว
ภัยมฤตยูเงียบอันนี้อุปมาเหมือนเป็นความด...
ผู้ชม 140
ไขความลับ มะเร็งไม่ได้ฆ่าผู้ป่วยแต่สิ่งที่ฆ่าผู้ป่วยคืออะไร?...ฟังแพทย์ชื่อดังจากจีนไขปัญหา
หลังจากศึกษาและเก็บตัวอย่างมากว่า 20 ปี...
ผู้ชม 413
 
มะเร็ง โรคร้ายที่คนไทยเป็นกันมาก เพราะโดยส่วนใหญ่ยังรักษาไม่ได้
มะเร็ง โรคร้ายที่คนไทยเป็นกันมาก เพราะโ...
ผู้ชม 284
เสพติด ความเครียด อยู่หรือไม่? จนต่อมหมวกไตทำงานมากเกินไป
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตื่นยาก และแอบงีบหล...
ผู้ชม 314
 
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : โรคชาปลายประสาทอักเสบ…ภัยเงียบที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องระวัง
   
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
   
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

 

 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
ภาวะผู้มีบุตรยาก เกิดจากมดลูกเย็น รักษาได้ด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน
 
โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบที่ค่อยๆเป็น แต่ไม่ค่อยรู้ตัว
 
อัศจรรย์! 4 โรคร้ายหายได้ด้วย มะเขือพวง
 
ไขความลับ มะเร็งไม่ได้ฆ่าผู้ป่วยแต่สิ่งที่ฆ่าผู้ป่วยคืออะไร?...ฟังแพทย์ชื่อดังจากจีนไขปัญหา
 
มะเร็ง โรคร้ายที่คนไทยเป็นกันมาก เพราะโดยส่วนใหญ่ยังรักษาไม่ได้
 
 
 
  10 เรื่องที่น่าสนใจประจำวัน
 
คุมกำเนิดอย่างปลอดภัย…เมื่อไม่พร้อม ทางออกปัญหาสังคมท้องและแท้ง  
 
สตีฟ แมดแด้น รองเท้าคอลเลคชั่นฤดูร้อน ปี 2010  
 
กินน้ำขิงแล้วดียังไง ได้ประโยชน์อะไรบ้าง  
 
แพ้อาหาร แพ้ยา อาการที่ต้องรู้จักสังเกตตัวเอง  
 
ทำออรัลเซ็กส์เสี่ยงมะเร็งในรูคอ  
 
มารู้จัก กรดไหลย้อน กันเถอะ !!!  
 
10 ลีลารักให้เขาประทับใจลีลาคุณ  
 
แอบดูพัฒนาการลูกน้อย เตรียมความพร้อมก่อนคลอด  
 
จูบ... ใครคิดว่าไม่สำคัญ  
 
8 เคล็ดวิธีสร้างกำลังใจ  
 
 
 
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่