อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด   หน้าแรกท่องเที่ยว เที่ยวทั่วอีสาน เที่ยวทั่วไทย ที่พัก ร้านอาหาร โฮมสเตย์ ข่าวท่องเที่ยว ท่องเที่ยวย้อนหลัง เว็บบอร์ดคุยกัน
 
ท่องเที่ยว > เที่ยวตามอำเภอใจ > เยี่ยมชมคนทำเทียนเมืองอุบล ชมแกะสลักเทียนแต่ละวัดอันวิจิตร

เยี่ยมชมคนทำเทียนเมืองอุบล ชมแกะสลักเทียนแต่ละวัดอันวิจิตร

 โพสต์เมื่อ 19 ก.ค 2555 00:19 น. เปิดอ่าน 4,893  
 
 
Share
 
 

เยี่ยมชมคนทำเทียนเมืองอุบล ชมแกะสลักเทียนแต่ละวัดอันวิจิตร

 

ต้นเทียนเมืองอุบลฯ อันแสนวิจิตรนั้น แต่ละต้นใช้เวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 2 เดือน อาศัยความร่วมมือของผู้คนในชุมชนจำนวนมาก กรรรมวิธีและเคล็ดลับของแต่ละสกุลช่างในการเตรียมการแต่ละขั้นตอน

 

และบรรยากาศของวิถีชุมชุมที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนั้น นับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่น่าชื่นชมศึกษา เป็นอย่างยิ่งและตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 28 กรกฎาคม ชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียนรอบเมืองอุบลฯ กว่า 7 ชุมชน พร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้เยี่ยมเยือนที่สนใจ ชื่นชมศึกษาเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาเทียนเมืองอุบลฯ อย่างลึกซึ้ง

 

เยือน 9 ชุมชนเมืองอุบลฯชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียนพรรษา


วัดบูรพา สถานที่ตั้ง วัดบูรพา ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองอุบลฯ ถนนพโลรังฤทธิ์ หลังโรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

ประวัติความเป็นมา วัดบูรพา ในพื้นที่ปัจจุบันนั้น เดิมเป็นป่าโสงเสง (ภาษาพื้นบ้าน) หมายถึงป่าโปร่ง มีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ต่อมา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเดินทางไปจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ ซึ่งต่อมากรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้บริจาคทรัพย์และที่ดินให้สร้างวัดบูรพา และเป็นต้นกำเนิดสายวิปัฎนากรรมฐาน ซึ่งมีเกจิอาจารย์ดัง เช่น พระอาจารย์สีทา ชยเสโน , พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล , พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต , พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม และพระอาจารย์ลี ธัมมธโร

 

วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดบูรพา ได้ตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของชาวอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับชุมชนเพื่อทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และเกือบทุกปี ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์วัดบูรพา มักจะได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยตลอด โดยมีนายแก้ว อาจหาญ มรรคทายกวัดบูรพา เป็นผู้กำกับ ดูแล และมีช่างฝีมือระดับอาจารย์ เช่น พระอู๊ด , นายจันทร์ และนายธวัช นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมมือร่วมใจกัน

 

สถานที่ทำต้นเทียน ภายในวัดบูรพา

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน วัดบูรพา เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีอายุกว่า 200 ปี ดังนั้นวัดนี้จึงมีโบราณสถานที่ล้ำค่า คือ สิม ซึ่งสร้างด้วยดินเหนียว ปัจจุบันกรมศิลปากรได้จดทะเบียนขึ้นเป็นโบราณสถานแล้ว และยังมีตอไตรบกคู่ (สร้างอยู่บนดิน) ไว้เก็บเอกสารเกี่ยวกับธรรมะต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วภายในวัดยังสงบร่มรื่น อุดมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมาก ซึ่งเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม


กิจกรรมในวัดบูรพา ช่วงวันที่ 1 29 ก.ค 2550 มีดังนี้

การทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ โดยชุมชนชาวบ้านคุ้มวัดบูรพา/เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนในการทำต้นเทียน/การจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดบูรพา/การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/จำหน่ายของที่ระลึก

 


ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

- นายแก้ว อาจหาญ มรรคทายกวัดบูรพา โทรศัพท์ 0-1967-0743

****************************************

วัดทุ่งศรีเมือง สถานที่ตั้ง วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของทุ่งศรีเมือง ถนนหลวง หลังโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ

 

ประวัติความเป็นมา วัดทุ่งศรีเมืองสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2356 โดยท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆปาโมกข์ โดยท่านเห็นสถานที่ร่มสงบ เหมาะแก่การนั่งเจริญสมณธรรม ท่านจึงได้สร้างวัดและมาจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งศรีเมือง

 

วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดทุ่งศรีเมือง ได้ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัล โดยตลอด โดยมีพระใบฎีกาสำลี ทิฏฐัมโม เป็นผู้กำกับ ดูแล และเป็นที่มีฝีมือ นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

 

สถานที่ทำต้นเทียน ภายในวัดทุ่งศรีเมือง

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถานมีคุณค่ามากมาย เช่น

- หอพระพุทธบาท เป็นศิลปะผสมระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์ และกรุงเวียงจันทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง , พระพุทธรูปองค์เงิน และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่

- หอไตรปิฏก เป็นศิลปะผสมระหว่างไทย-ลาว-พม่า สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางหนองน้ำ เป็นที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบันกรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

กิจกรรมในวัดทุ่งศรีเมือง ช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้ การทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาด ก. (ขนาดใหญ่) /เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำต้นเทียน/การจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดทุ่งศรีเมือง/ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ / การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/จำหน่ายของที่ระลึก

ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

- นายสง่า ไพกะเพศ มรรคทายกวัดทุ่งศรีเมือง โทรศัพท์ 0-4524-1247
****************************************

วัดศรีประดู่ สถานที่ตั้ง วัดศรีประดู่ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์

 

ประวัติความเป็นมา วัดศรีประดู่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 เดิมพื้นที่ของวัดในปัจจุบันเป็นป่าช้าบ้านดู่ เพราะเนื่องจากในสมัยนั้น บ้านดู่ยังเป็นพื้นที่ป่า และยังเป็นบริเวณชานเมืองของตัวเมืองอุบลฯ ภายในวัดศรีประดู่มีพระอุโบสถที่สร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องมาจากขาดปัจจัย

 

และมีการสร้างต่อกับศาลาวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลอง หน้าตักกว้าง 109 นิ้ว และพระสังกัจจายน์ นอกจากนั้นแล้ว วัดศรีประดู่ยังสถานีวิทยุแห่งการเรียนรู้ศรีประดู่ เพื่ออบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนข่าวสาระน่ารู้ และด้านบันเทิง โดยมีพระสิริพัฒนวิมล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และปัจจุบันพระครูถิรธรรมศิริ เป็นเจ้าอาวาส

 

วิถีชิวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดศรีประดู่ ได้ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัล

ชนะเลิศ สลับกับวัดบูรพามาโดยตลอด ซึ่งสถานที่ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์นั้น อยู่ที่บ้านอาจารย์สมคิด สอนอาจ ห่างจากประตูทางเข้าวัดประมาณ 100 เมตร โดยมีอาจารย์สมคิด สอนอาจ เป็นผู้กำกับ ดูแล และเป็นช่างที่มีฝีมือ นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียน,นักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในชุมชน บริเวณบ้านอาจารย์สมคิด สอนอาจ ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สังกัด สพท.อบ.เขต 1 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 3 ประธานศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ เปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้ศิลปะในการตกแต่งต้นเทียน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ตลอดไป โดยผู้เข้าไปเรียนรู้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


สถานที่ทำต้นเทียน บ้านอาจารย์สมคิด สอนอาจ เลขที่ 6 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์ 0-4524-5771 และ 0-1069-5191

กิจกรรมในวัดศรีประดู่ ช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้การทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาด ก. (ขนาดใหญ่) /เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำต้นเทียน/การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/ การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/จำหน่ายของที่ระลึก


ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

- อาจารย์สมคิด สอนอาจ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 3 ประธานศูนย์การเรียนเทียนพรรษา

ศรีประดู่ โทรศัพท์ 0-4524-5771 / 0-1069-5191

****************************************


วัดพระธาตุหนองบัว สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนธรรมวิถี

 

ประวัติความเป็นมา วัดหนองบัวเป็นวัดราษฎร์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กม. วัดหนองบัวสร้างเมื่อปี 2500 โดยนายฟอง สิทธิธรรม ได้มอบที่ดินให้ประมาณ 30 ไร่เศษ โดยบริเวณนั้นใกล้เคียงกับหนองน้ำ ขนาดใหญ่ และมีกอบัวหลากหลายสีสันขึ้นเต็มหนองบัว ตลอดจนคนในชุมชนละแวกนั้น มักนิยมมาจับสัตว์น้ำเพื่อนำไปเป็นอาหาร ต่อมาชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดหนองบัว

 

วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดหนองบัว ได้จัดทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาด ก. (ขนาดใหญ่) ส่ง

เข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัลชนะเลิศแทบทุกปี โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองบัว เป็นผู้กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานช่าง วัดหนองบัวมีช่างแกะต้นเทียนที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือมาก นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้


สถานที่ทำต้นเทียน ภายในวัดหนองบัว

สิ่งที่สนใจอื่น ๆ ภายในชุมชน วัดหนองบัว มีพระบรมธาตุที่สวยงาม มีพระเจดีย์พุทธคยาจำลองซึ่งจำลองมาจากประเทศอินเดีย ต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และบริเวณวัดหนองบัว ยังมีป่าอันอุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง


กิจกรรมในวัดพระธาตุหนองบัว

ช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้การทำต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ขนาด ก. (ขนาดใหญ่) /จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุหนองบัว/เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะต้นเทียนประเภทแกะสลัก/การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทแกะสลัก/การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก/จำหน่ายของที่ระลึก


ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

- ร้อยตรีเหรียญ ไชยะโอชะ มรรคทายกวัดพระธาตุหนองบัว โทรศัพท์ 0-4528-131


****************************************


วัดหนองปลาปาก สถานที่ตั้ง วัดหนองปลาปาก ตั้งอยู่บ้านหนองปลาปาก ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทิศเหนือของเมืองอุบล ถนนธรรมวิถี การเดินทางเริ่มต้นที่ถนนชยางกูร ไปทางจังหวัดอำนาจเจริญขาออก ถึงบ้านดอนกลาง เลี้ยวซ้ายตามถนนคลังอาวุธ ประมาณ 1 กม. ให้เลี้ยวขวาไปในวัดอีกประมาณ 300 เมตร


ประวัติและความเป็นมา เนื่องจากชาวบ้านหนองปลาปาก , ดอนยูง , นาคำ ต้องเดินทางไปร่วมบำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านด้ามพร้า ซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นค่อนข้างลำบาก ชาวบ้านจึงได้ปรึกษากับพระครูวิจิตรศาสนาการ เจ้าอาวาสวัดบ้านด้ามพร้า

 

 เรื่องการจัดสร้างวัดบริเวณใกล้เคียงกับชุมชน จึงได้ข้อสรุปคือให้จัดตั้งวัดอีกแห่งหนึ่ง คือวัดหนองปลาปาก โดยใช้พื้นที่ป่าช้าจำนวน 19 ไร่ 3 งาน และในปี พ.ศ.2511 ชาวบ้านก็ได้ร่วมใจกันเข้ามาปรับพื้นที่ และร่วมกันบริจาคเงิน , และวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างกุฎิหลังแรกในวัด โดยเจ้าอาวาสวัดด้ามพร้าได้ส่งพระติ๋มมาจำพรรษา และเป็นสาขาของวัดด้ามพร้า

 

วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดหนองปลาปาก ได้ทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาด ก. (ขนาดใหญ่)

ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัลทุกปี โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองปลาปาก เป็นผู้กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานช่าง วัดหนองบัวมีช่างแกะต้นเทียนที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือมาก นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

 

สถานที่ทำต้นเทียน ภายในวัดหนองปลาปาก

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในชุมชน วัดหนองปลาปาก เป็นวัดใหม่ จึงยังไม่มีแหล่งโบราณสถานที่โดดเด่น และมีเตาอบสมุนไพร เพื่อสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านบรรจุลงไปในถังน้ำร้อน แล้วส่งไอระเหยผ่านท่อส่งเข้ามายังห้องอบ ซึ่งได้รับคำบอกเล่าจากบุคคลที่มาใช้บริการว่า เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง , อัมพฤษ , เบาหวาน จากการมาอบสมุนไพรทุกวันๆ ละ 1 ชั่วโมง อาการเหล่านั้นก็ทุเลาลงมาก นอกจากเตาอบสมุนไพรแล้ว ยังมีชาวบ้านกลุ่มคนพิการทางสายตา มาให้บริการนวดแผนโบราณอีก อยู่บริเวณเดียวกันกับเตาอบสมุนไพร ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.


กิจกรรมในวัดหนองปลาปาก ช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้การทำต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ขนาด ก. (ขนาดใหญ่) /จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดหนองปลาปาก/เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะต้นเทียนประเภทแกะสลัก/การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทแกะสลัก/การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก /จำหน่ายของที่ระลึก


ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

- นายบัวรัตน์ แดงชาติ ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาปาก โทรศัพท์ 0-4528-1386


****************************************

บ้านคำปุน สถานที่ตั้ง เลขที่ 331 ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 0-4532-3452

ประวัติความเป็นมา บ้านคำปุน อยู่ภายในบริเวณอาคารแบบไทยอีสาน เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่สั่งสมมานานปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537 และบุตรชาย คือ

 

นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนบ้านคำปุนยังเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว บ้านคำปุน อีกด้วย


วิถีชีวิตภายในบ้านคำปุน บ้านคำปุน เป็นแหล่งผลิตการทอผ้าไหมที่มีเทคนิคและเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งงานถักหรืองานหัตถศิลป์ โดยนางคำปุน ศรีใส ให้โอกาสชาวบ้านผู้ที่มีความสนใจด้านการทอผ้า งานถัก มาฝึกฝนและทำงานที่บ้านคำปุนจนมีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยอีสาน

 

สถานที่จัดกิจกรรม ภายในบ้านคำปุน เลขที่ 331 ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4532-3452 (เลยโรงพยาบาลวารินชำราบไปประมาณ 800 เมตร)

 

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบ้านคำปุน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภายในบ้านคำปุน ยังเป็นสถานที่ร่มรื่น อาคารสถานที่จัดได้อย่างลงตัว มีอาคารที่มีสถาปัตยกรรมไทย ผสมผสานกับรูปลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน ซึ่งนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมและกลมกลืนกับประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน ตลอดจนยังพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมเก่าแก่รุ่นบุกเบิกเมืองอุบลราชธานี

 

 และยังมีโบราณวัตถุ อีกมากมาย ไว้คอยให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม โดยเฉพาะห้วงวันที่ 28-30 ก.ค 2550 นี้ บ้านคำปุน ได้จัดนิทรรศการภายในบ้านคำปุน ซึ่งจัดมาทุกปี ในช่วงงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 โดยเก็บค่าเข้าชมนิทรรศการคนละ 100 บาท ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนแก่เด็กผู้ขาดแคลนจังหวัดอุบลราชธานี

 


กิจกรรมในบ้านคำปุน ช่วงวันที่ 28-30 ก.ค 2550 มีดังนี้ นิทรรศการผ้าทอ เพื่อภาพยนตร์เรื่อง นเรศวร (อนุเคราะห์โดยเจ้ากมลา ยุคลฯ)/การจัดดอกไม้ในสวน โดย กลุ่มนักจัดดอกไม้อุบลฯ/การทอผ้าไหมเมืองอุบลราชธานีและเทคนิคเฉพาะของบ้านคำปุน/ชมตำนานผ้ากาบบัว

สาธิตเครื่องมือ - อุปกรณ์ทอผ้าโบราณ/เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกผึ้ง ต้นผึ้งและปราสาทผึ้งแบบอุบล/ขับกล่อมด้วยดนตรีไทย เบิกคุ้ม กล่อมหอ บูชาพระธาตุ โดย ศ.เกียรติคุณ , ดร.อภิณัฎฐ์ กิติพันธ์ แห่งบ้านชีวานุภาพ และ ร.ต.ดร.สุรินทร์ สงค์ทอง , ผศ.เดชน์ คงอิ่ม นำคณะนักดนตรีระดับชนะเลิศหลายสมัยของไทย เพื่อเป็นวิทยาทานและบรรเลงถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสมหากุศลเข้าพรรษา

 

/ การแสดงโปงลางและหมอลำผญา/กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ และถวายข้าวทิพย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ


ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

- นางคำปุน ศรีใส โทรศัพท์ 0-4532-3452

- นายมีชัย แต้สุจริยา โทรศัพท์ 0-1876-7755
****************************************

โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน


โรงเรียนวารินชำราบ (การจัดการเรียนการสอนแกะสลักเทียนพรรษา)


สถานที่ตั้ง โรงเรยนวารินชำราบ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าข้องเหล็ก ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (เส้นทางระหว่าง อ.วารินชำราบ จ.ศรีสะเกษ)


ประวัติความเป็นมา โรงเรียนวารินชำราบ เป็นโรงเรียนระดับมัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.1-ม.6 โดยมีนายพิทยา รักพรหม ผู้บริหารสถานศึกษาระดับ 9 เป็นผู้อำนวยการสอน เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ซึ่งมุ่งเน้นการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

การจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวารินชำราบ ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรม ที่เป็นสุดยอดแห่งการรังสรรค์ประติมากรรมเทียนพรรษา อันเป็นเพชรน้ำเอกของสยามประเทศ จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการแกะเทียนพรรษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา ตำแหน่งครูชำนาญการ รับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนการสอน

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน บริเวณหอศิลป์อุรเคนทร์ ภายในโรงเรียนวารินชำราบ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ มีนักเรียนประสพผลสำเร็จ มีความสามารถด้านการแกะเทียนพรรษา สามารถเข้าร่วมแข่งขันแกะเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประจำทุกปี ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อการหลายปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตัดสิน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

กิจกรรม ณ หอศิลป์อุรเคนทร์ โรงเรียนวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้

-การสาธิตแกะเทียนพรรษาโดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3-6/สาธิตการแกะสลักผัก,ผลไม้/สาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา /สาธิตการแกะสบู่/ชมนิทรรศการ และผลงานศิลปะ ในหอศิลป์อุรเคนทร์ /จำหน่ายของที่ระลึก

/เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชม มีส่วนร่วมและทดลองปฏิบัติงานศิลปะทุกแขนง


ครูผู้สอน และวิทยากร ผู้ให้ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม

-นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา โทรศัพท์ 08-7869-9781

-นางสาวอมรา วีสเพ็ญ

-นางพัชรี อุตมะวงศ์วรรณ

-นางพวงพร ศรีสมบูรณ์

 

ขอบคุณข้อมูล : ททท.

 
ขอบคุณภาพประกอบ
 
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร
ติดต่อทีมข่าว อีสานไกด์ ท่องเที่ยว : esanguideprhotmail.com
 
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ท่องเที่ยว
   

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
ททท. ชวนอิ่มบุญใหญ่ มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ 2559
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนอิ่มบุญให...
ผู้ชม 769
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่น...
ผู้ชม 993
 
ททท. เปิดตัวโฆษณาชุดจับมือเที่ยวไทย
ททท. ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด จับมือเที...
ผู้ชม 700
เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียน อุบล
เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ ในงา...
ผู้ชม 975
 
มาปั่นจักรยาน มาปลูกต้นไม้ มาเที่ยวเลย
มาปั่นจักรยาน มาปลูกต้นไม้ มาเที่ยวเลย ...
ผู้ชม 681
เดอะ เชลซี รีสอร์ท 5 ดาวบนหาดส่วนตัว จังหวัดกระบี่เปิด พ.ย.59
เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ ในงา...
ผู้ชม 660
 
 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
ททท. ชวนอิ่มบุญใหญ่ มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ 2559
 
ททท. เปิดตัวโฆษณาชุดจับมือเที่ยวไทย
 
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 
เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียน อุบล
 
มาปั่นจักรยาน มาปลูกต้นไม้ มาเที่ยวเลย
 
 
 
  5 อันดับเรื่องยอดนิยมในหมวด
 
10 สถานที่เที่ยวสุดฮิตในจังหวัดหนองคาย
 
ภูทองรีสอร์ท หาดพัทยาน้อยเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
 
10 อุทยานแห่งชาติในอีสานน่าไปนอนข้างแรมฤดูหนาว
 
สองคอนรีสอร์ท สามพันโบก อุบลราชธานี
 
สวนลุงไกร วังน้ำเขียววิลเลจ รีสอร์ท
 
 
 
  ทริปเด็ด ทั่วไทย
 
10 สถานที่เที่ยวสุดฮิตในจังหวัดอุบลราชธานี
เมืองดอกบัวงามนามอุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ท
 
10 สถานที่เที่ยวสุดฮิตในจังหวัดหนองคาย
จังหวัดภาคอีสานตอนบน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้
 
10 อุทยานแห่งชาติในอีสานน่าไปนอนข้างแรมฤดูหนาว
สัมผัสความหนาว ชมทะเลหมอก ดูน้ำค้าง หอมกลิ่นดอกไม้ เดินเล่นต
 
ไหว้พระ 9 วัด ในเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี มีวัดวาอารามต่าง ๆ มากมาย ทั้งวัดงามที่เป็น
 
ตามรอยอารยธรรมชมภาพเขียนสีที่ผาแต้ม โขงเจียม
แกลเลอรี่บนภูผา ชมภาพเขียนสีที่ผาแต้มเมืองอุบลเรื่องราวอารยธ
 
 
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : เยี่ยมชมคนทำเทียนเมืองอุบล ชมแกะสลักเทียนแต่ละวัดอันวิจิตร
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
   
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster @ esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้