เกี่ยวกับอีสานไกด์ นโยบายการใช้งาน สินค้าและบริการ ลงโฆษณากับเรา คุยกับเว็บมาสเตอร์ แผนที่เว็บไซต์ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเว็บไซต์
 
     
 
 
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม
 
ชื่อ
: ศิริญากรณ์ อนุธรรม (เว็บมาสเตอร์ สะเดาหวาน)
อีเมล
: esanguidepr hotmail.com
ตำแหน่งหน้าที่
: เจ้าของและเว็บมาสเตอร์ (ดูแลและัพัฒนาเว็บ)
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/esanguideonline
ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/esanguide
     
ภูมิลำเนา : บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ
    อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
     
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย
    โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา จังหวัดยโสธร
     
  : คณะบริหารธุุรกิจ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร
     
  : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทบ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
     
  : หลักสูตร สร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Enterpreneurs Creation : NEC)
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
    ศูนย์พัฒนา์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
     
อบรมสัมมนา : จำไม่ไดเยอะแยะไปหมด ประมาณว่า (เขียนโปรแกรม , อีคอมเมิร์ซ ,การตลาด)