อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด  หน้าแรกโฮงมูนมัง | พจนานุกรมอีสาน | ภาษาอีสานวันละคำ | เว้าผญาภาษิต | ฮีตสิบสองคองสิบสี่ | นิทานก้อมอีสาน | วรรณกรรมอีสาน | ดูเรื่องย้อนหลัง
 

ประวัติจังหวัดหนองคาย

 โพสต์เมื่อ 24 ส.ค 2553 20:22 น. เปิดอ่าน 9,228  
 
ปรับขนาดตัวอักษร :
 
Share
 
 

ประวัติจังหวัดหนองคาย

อารยธรรมอาณาจักรล้านช้างส่งอิทธิพลในอีสานเหนือบริเวณแอ่งสกลนคร  มากกว่าแอ่งโคราช  หรืออีสานใต้  หนองคายถือเป็นแหล่งอารยธรรมล้านช้างที่สำคัญแห่งหนึ่ง  เช่น  ปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีเส้นทางโบราณติดต่อกันระหว่างเมืองสำคัญของแคว้นสุโขทัย กับแคว้นล้านช้าง จากแควน้อย-เมืองนครไทย พิษณุโลก-อำเภอด่านซ้าย-อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อำเภอนากลาง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผ่านเมืองเวียงคุก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สู่นครเวียงจันทน์

 

ลาวจากอาณาจักรล้านช้างเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอีสานเหนือ บริเวณแอ่งสกลนคร ตั้งแต่รัชกาลของพระยาสามเสนไทย ตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 แห่งอยุธยา  บริเวณเวียงคุกและ      ศรีเชียงใหม่ เคยเป็นส่วนหนึ่งของเวียงจันทน์

 

พ.ศ. 2093-2115 ยุคทองของพุทธศาสนา แห่งอาณาจักรล้านช้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของลาว ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก มีเวียงคุกและพานพร้าว (ศรีเชียงใหม่) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวียงจันทน์ เป็นศูนย์กลางศาสนา

 

พ.ศ.2321 เทศรัวลาวสู่เมืองพานพร้าว ปลายสมัยธนบุรี เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ได้ยกทัพมาตีเวียงคุก เมืองปะโค เมืองพานพร้าว ซึ่งขณะนั้นขึ้นกับนครเวียงจันทน์ อัญเชิญ       พระแก้วมรกต และกวาดต้อนครอบครัวชาวลาวเวียงจันทน์มาไว้ที่เมืองพานพร้าว หรือศรีเชียงใหม่

 

พ.ศ.2369 สถาปนาเมืองหนองคาย ในรัชสมัยที่ 3 เกิดศึกกบฎเจ้าอนุวงศ์ แห่งนครเวียงจันทน์ หลังปราบกบฏ คนลาวถูกกวาดต้อนมาฝั่งไทยอีกครั้ง พร้อมอัญเชิญพระเสริม พระสุก พระใส พระคู่บ้านคู่เมือง     มาประดิษฐานที่บ้านพานพร้าว ย้ายเมืองศูนย์กลางหัวเมืองในเขตอีสานเหนือ และเวียงจันทน์ มาที่หนองคาย ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ชื่อ หนองคาย ตั้งชื่อตามหนองน้ำใหญ่ และไผ่คาย ซึ่งขึ้นอยู่ดกดื่นบริเวณนั้น         ท้าวสุวอธรรมา ต้นกระกูล ณ หนองคาย ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปทุมเทวาภิบาล เป็นเจ้าเมืองคนแรก

 

พ.ศ.2418 กบฏฮ่อ นับจากเหตุการณ์ กบฏเจ้าอนุวงศ์ ในปี พ.ศ.2369 แล้ว กบฏฮ่อนับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เมืองหนองคายต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับประเทศ กบฏฮ่อเกิดขึ้นถึง 2 ครั้ง

 

ครั้งแรกในปี พ.ศ.2418 พวกฮ่อได้เข้ามารุกรานตีเอาหัวเมืองรายทาง เข้ามายึดได้เมืองเวียงจันทน์     ซึ่งขณะนั้นขึ้นกับเมืองหนองคาย  ในครั้งนั้นมีพระยาอำมาตย์ธิบดี (ชื่น) เป็นแม่ทัพไปปราบฮ่อที่เวียงจันทน์   จนพวกฮ่อแตกหนีไปอยู่ที่ทุ่งเวียงคำ

 

ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นราวปี พ.ศ.2428 พวกฮ่อยึดทุ่งเวียงคำตีลงมาถึงเวียงจันทน์ พระบาทสมเด็จ            พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพไปปราบฮ่อได้สำเร็จ จนพวกฮ่อแตกหนี และได้สร้างอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตในการปราบฮ่อไว้ที่หลังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคาย เมื่อมี พ.ศ.2428  ต่อมาได้สร้างอนุสาวรีย์ใหม่ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด        (หลังเดิม) ในปี พ.ศ.2492  และได้ย้ายอัฐิส่วนหนึ่งไปบรรจุไว้

 

พ.ศ.2431 ศูนย์บัญชาการมณฑล ในสมัยรัชการที่ 5 หนองคายเป็นศูนย์บัญชาการมณฑลลาวพวน     ดูแลหัวเมืองอีสานตอนเหนือ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรับวัฒนธรรมจากเมืองหลวงอย่างใกล้ชิดกว่าแต่ก่อน    ที่เพียงส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเท่านั้น

 

พ.ศ.2436 เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง เมื่อไทยต้องเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส ไทยต้องย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวน ไปตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง  เมืองอุดรธานี ตามข้อบังคับที่ระบุห้ามตั้งกองทัพในรัศมี 25 กิโลเมตร จากชายแดนฝั่งแม่น้ำโขง

 

 พ.ศ.2458 ยกฐานะจังหวัด ในสมัยรัชกาลที่ 6 ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลในปี 2457  ปีต่อมาหนองคายได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด

 

พ.ศ.2500 กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง มีการตัดถนนและสร้างทางรถไฟไปสุดแดนที่หนองคาย ตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 วิถีชีวิตคนในท้องถิ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อยังชีพ เป็นการผลิตเพื่อขาย พื้นที่ป่าเปลี่ยนเป็นนาข้าว  และปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่  เช่น  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  การค้าชายแดนบริเวณอำเภอศรีเชียงใหม่เริ่มคึกคัก เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามา และเริ่มซบเซาหลังลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2487 ถึงปี พ.ศ.2518  เมื่อลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์       ศูนย์กลางการค้าย้ายไปที่อำเภอเมืองหนองคาย

 

อำเภอเมืองหนองคาย  ประตูสู่อินโดจีน  มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย-ลาวขึ้นใหม่  ในสมัยรัฐบาล     พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน  ภายใต้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า  โครงการมิตรภาพไทย-ลาว  หรือ ขัวมิดตะพาบ ได้รับการรื้อฟื้นมาอีกครั้ง  โดยได้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง  และทำพิธีเปิดสะพานข้าม      แม่น้ำโขงเชื่อมระหว่างจังหวัดหนองคายกับกำแพงนครเวียงจันทน์ ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมื่อวันที่  8  เมษายน  2537 สะพานดังกล่าว  มีความยาว 1,174 เมตร กว้าง 12.7 เมตร และมีช่องทางสำหรับรถไฟกลางสะพาน

 
 
   Tags: ศรีเชียงใหม่ ,แอ่งโคราช ,อารยธรรมล้านช้าง
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ โฮงมูลมัง
   
 
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
เรื่องย่อ นางสิบสอง
นางสิบสองเป็นลูกเศรษฐี ซึ่งมีใจเมตตากรุ...
14 มิ.ย 2559 21:28 น.
ผู้ชม 723 0 ความคิดเห็น
เรื่องย่อ สิงหไกรภพ
ณ นครโกญจา พระเจ้าอินณุมาศและพระนางจันท...
14 มิ.ย 2559 21:22 น.
ผู้ชม 620 0 ความคิดเห็น
 
เรื่องย่อ ขวานฟ้าหน้าดำ
นานมาแล้ว มีชายคนหนึ่งชื่อว่า อุทัย มีภ...
14 มิ.ย 2559 21:04 น.
ผู้ชม 522 0 ความคิดเห็น
เรื่อง อุทัยเทวี
ณ นครใต้บาดาลอันเป็นเขตปกครองของ พญานาค...
31 พ.ค 2559 19:30 น.
ผู้ชม 647 0 ความคิดเห็น
 
เรื่องย่อ พระทิณวงศ์
พระทิณวงศ์เป็นโอรสของท้าวพัทวงศ์ และนาง...
31 พ.ค 2559 19:23 น.
ผู้ชม 545 0 ความคิดเห็น
เจ้าหญิงนกกระจาบ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ชายป่าแห่งหนึ่...
31 พ.ค 2559 14:41 น.
ผู้ชม 756 0 ความคิดเห็น
 
 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย07 พ.ย 2558 17:52 น.
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ26 ส.ค 2558 13:54 น.
 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร25 ส.ค 2558 13:33 น.
ภาษา และวรรณกรรม ภาษา นิทาน และวรรณกรรม
การแสดง และศิลป์บันเทิง การแสดง และศิลป์บันเทิง
ประวัติศาสตร์และพงศาวดาร ประวัติศาสตร์และพงศาวดาร
ปรัชญา ผญาและความเชื่อ ปรัชญา ผญาและความเชื่อ
ศิลปกรรม และหัตถกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม
มนุษย์์ และสังคมศาสตร์ มนุษย์์ และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตำนาน เรื่องเล่า และเรื่องราวในอดีต ตำนาน และเรื่องเล่า
ขนมธรรมเนียมและประเพณี
วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่
 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
เรื่องย่อ นางสิบสอง
 
เรื่องย่อ สิงหไกรภพ
 
เรื่องย่อ ขวานฟ้าหน้าดำ
 
เรื่อง อุทัยเทวี
 
เรื่องย่อ พระทิณวงศ์
 
 
 
  5 อันดับเรื่องยอดนิยมในหมวด
 
ตำนาน พญานาคราช เทพเจ้าแห่งท้องน้ำ
 
ประเพณีบุญข้าวจี่
 
นิทานพื้นบ้าน นางผมหอม
 
ตำนานม้าคำไหล บ้านธาตุเมืองอุดรธานี
 
ตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่
 
 
 
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ประวัติจังหวัดหนองคาย
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
   
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้