อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด  หน้าแรกโฮงมูนมัง | พจนานุกรมอีสาน | ภาษาอีสานวันละคำ | เว้าผญาภาษิต | ฮีตสิบสองคองสิบสี่ | นิทานก้อมอีสาน | วรรณกรรมอีสาน | ดูเรื่องย้อนหลัง
 

ตำบลนาแซง

 โพสต์เมื่อ 27 เม.ย 2555 10:59 น. เปิดอ่าน 5,003  
 
ปรับขนาดตัวอักษร :
 
Share
 
 

ตำบลนาแซง

ตำบลนาแซง
ตำบลนาแซง
เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเสลภูมิ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเสลภูมิ ห่างจากตัวอำเภอ 13 กิโลกเมตร มีพื้นที่ 25605 ไร่

 

ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
จรด ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรด ตำบลนาเมือง และตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดลำน้ำยัง และตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดทางสาธารณประโยชน์ สายเสลภูมิ-โพนทอง ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ประวัติ
บ้านนาแซงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2405 โดยมีพ่อค้าใหญ่ชื่อ ขุนหมื่นหน้า ได้เดินทางมาจาก บ้านไพนทราย อำเภอเขื่องใน จังหวัดราชธานี ได้เดินทางมาค้าขายผ่านบริเวณนี้ เห็นว่าภูมิประเทศแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะใช้เป็นที่ทำกิน จึงได้กลับไปชักชวนญาติพี่น้อง จำนวน 5 ครอบครัวมาตั้งรกรากถิ่นฐาน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า กุดนาแซง ตำบกุดนาแซง สันนิฐานว่า ชื่อหมู่บ้าน กุดนาแซง ตั้งตามภูมิประเทศที่ตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแหล่งน้ำล้อมรอบ และมีต้นหญ้าแซงขึ้นอยู่มากมาย

 

ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อตำบลกุดนาแซง เป็นตำบลนาแซง โดยได้ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2428 โดยมี ขุนทรง แซงเดช เป็นกำนัน คนแรก เมื่อประมาณปี พ.ศ.2488 โดยขึ้นตรงกับอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2460 ก็ได้โอนมาขึ้นตรงกับอำเภอโพนทอง มณฑลร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2468 ก็ได้โอนมาขึ้นตรงกับอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาตำบลนาแซง เมื่อปี พ.ศ.2514  แล้วในปี พ.ศ.2540 กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลนางแซง ตำบลนาแซงตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเสลภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 13 กิโลเมตร

 

โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 40,986 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเห็นเนื้อที่ประมาณ 25,605 ไร่ พื้นที่ในการทำการเกษตรทั้งหมด 17,195 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือแม่น้ำยัง มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน

 

ภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลนาแซงมีพื้นที่ พื้นที่ทั้งหมด 40,986 ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ 25,605 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำยัง ทำให้เอื้อต่อการเกษตรกรรมของประชาชน

 

ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลนาแซงมีลักษณะภูมิอากาศ โดยแบ่งฤดูกาลตามลักษณะอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศจะร้อนและร้อนจัดที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย ฤดูร้อนจะร้อนมาก และบางครั้งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

 

ฤดูฝน จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม จะเกิดฝนเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนช่วงหลังจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนเนื่องอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำและพายุจากทะเลจีนใต้

 

ฤดูหนาว จะเริ่มหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นผลมาจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป และมีอากาศเย็น เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

 

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก คือ ทำนา  อาชีพเสริม คือ ทอสื่อกก

 

การคมนาคม
การคมนาคม ตำบลนาแซงอยู่ระหว่างอำเภอเสลภูมิกับอำเภอโพนทอง ซึ่งเป็นถนนลาดยางระหว่างกิโลเมตรที่ 13- กิโลเมตรที่ 16 และมีถนนลาดยางผ่านตำบลนาแซง ไปสู่ตำบลวังหลวง และในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แทบทุกหมู่บ้าน การเดินทางภายในหมู่บ้านไปมาสะดวก ยกเว้นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลนาแซง ซึ่งเป็นถนนดินหรือถนนลูกรัง ประสบปัญหาการเดินทางในช่วงหน้าฝนเป็นอย่างมาก

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำบลนาแซงแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านนาแซง หมู่ที่ 1
- บ้านนาแซง หมู่ที่ 2
- บ้านโนนปลาขาว หมู่ที่ 3
- บ้านบุ่งเบ้า หมู่ที่ 4
- บ้านไค่นุ่น หมู่ที่ 5
- บ้านหนองสิม หมู่ที่ 6
- บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 7
- บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 8
- บ้านไหม่สามัคคี หมู่ที่ 9
- บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10
- บ้านนาแซง หมู่ที่ 11
- บ้านใหม่สามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 12
- บ้านนาแซง หมู่ที่ 13
- บ้านคำสร้างเสือ หมู่ที่ 14

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
 
 
   Tags: ตำบลนาแซง ,อำเภอเสลภูมิ ,แม่น้ำยัง,ทอเสื่อกก
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ โฮงมูลมัง
   
 
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
เรื่องย่อ นางสิบสอง
นางสิบสองเป็นลูกเศรษฐี ซึ่งมีใจเมตตากรุ...
14 มิ.ย 2559 21:28 น.
ผู้ชม 713 0 ความคิดเห็น
เรื่องย่อ สิงหไกรภพ
ณ นครโกญจา พระเจ้าอินณุมาศและพระนางจันท...
14 มิ.ย 2559 21:22 น.
ผู้ชม 614 0 ความคิดเห็น
 
เรื่องย่อ ขวานฟ้าหน้าดำ
นานมาแล้ว มีชายคนหนึ่งชื่อว่า อุทัย มีภ...
14 มิ.ย 2559 21:04 น.
ผู้ชม 516 0 ความคิดเห็น
เรื่อง อุทัยเทวี
ณ นครใต้บาดาลอันเป็นเขตปกครองของ พญานาค...
31 พ.ค 2559 19:30 น.
ผู้ชม 634 0 ความคิดเห็น
 
เรื่องย่อ พระทิณวงศ์
พระทิณวงศ์เป็นโอรสของท้าวพัทวงศ์ และนาง...
31 พ.ค 2559 19:23 น.
ผู้ชม 541 0 ความคิดเห็น
เจ้าหญิงนกกระจาบ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ชายป่าแห่งหนึ่...
31 พ.ค 2559 14:41 น.
ผู้ชม 749 0 ความคิดเห็น
 
 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย07 พ.ย 2558 17:52 น.
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ26 ส.ค 2558 13:54 น.
 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร25 ส.ค 2558 13:33 น.
ภาษา และวรรณกรรม ภาษา นิทาน และวรรณกรรม
การแสดง และศิลป์บันเทิง การแสดง และศิลป์บันเทิง
ประวัติศาสตร์และพงศาวดาร ประวัติศาสตร์และพงศาวดาร
ปรัชญา ผญาและความเชื่อ ปรัชญา ผญาและความเชื่อ
ศิลปกรรม และหัตถกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม
มนุษย์์ และสังคมศาสตร์ มนุษย์์ และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตำนาน เรื่องเล่า และเรื่องราวในอดีต ตำนาน และเรื่องเล่า
ขนมธรรมเนียมและประเพณี
วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่
 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
เรื่องย่อ นางสิบสอง
 
เรื่องย่อ สิงหไกรภพ
 
เรื่องย่อ ขวานฟ้าหน้าดำ
 
เรื่อง อุทัยเทวี
 
เรื่องย่อ พระทิณวงศ์
 
 
 
  5 อันดับเรื่องยอดนิยมในหมวด
 
ตำนาน พญานาคราช เทพเจ้าแห่งท้องน้ำ
 
ประเพณีบุญข้าวจี่
 
นิทานพื้นบ้าน นางผมหอม
 
ตำนานม้าคำไหล บ้านธาตุเมืองอุดรธานี
 
ตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่
 
 
 
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ตำบลนาแซง
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
   
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้