อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด   หน้าหลักแคมปัส | หนุ่มสาวหน้าใส | ทุนการศึกษา | เรียนต่อศึกษาต่อ | ข่าวและกิจกรรม | มหาลัยวิทยาลัย | พาเที่ยวโรงเรียน | ดูเรื่องย้อนหลัง | เว็บบอร์ดพูดคุย
 

ม.เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรใหม่ป.ตรี วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

 โพสต์เมื่อ 05 ส.ค 2555 11:59 น. เปิดอ่าน 4,382
 
ปรับขนาดตัวอักษร :
Share
 

ม.เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรใหม่ป.ตรี วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

 

ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (วศ.บ.) สองภาษา : Bilingual B.Eng. Program

 

ในปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมมีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหลายประเทศ เช่นการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 นี้ที่จะกระตุ้นให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

 

การทำงานในสาขานี้ให้ประสบความสำเร็จจึงจะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะทำงานร่วมกับบุคลากรในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) จึงออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ที่สามารถทำงานในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 89 หน่วยกิต สอนโดยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมทั้งมีคณาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายชื่อคณาจารย์


ผศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร                 
Tufts University, Massachusetts, USA (Theoretical Computer Science)

 

ผศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล             
University of Missouri-Columbia, USA (Computational Intelligence)

 

อ.ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
 Massachusetts Institute of Technology, USA (Media Arts and Sciences)

 

อ.ดร. พฤษภ์ บุญมา
University of Massachusetts Boston, MA, USA (Distributed Systems)

 

อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ
University of Massachusetts Boston, MA, USA (Optimization Theory and Applications)

 

อ.ดร. ลัชนา ระมิงค์วงศ์
University of New England, Australia (Software Process Management)

 

อ.ดร. ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์
University of New England, Australia  (Software Project Management)

 

ผศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย
The University of Queensland, Queensland, Australia (Database Systems)

 

รศ.ดร. ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
University of Pennsylvania, Pennsylvania, USA (Computer Communications)

 

อ.ดร. อัญญา อาภาวัชรุตม์
Institute National des Sciences Appliquées de Lyon , France (Telecommunications)

 

อ.ดร. ยุทธพงษ์ สมจิต
Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan (Computer Network Systems)

 

อ.ดร. กานต์ ปทานุคม
Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan  (Image Processing)

 

อ.ดร. นราธิป เที่ยงแท้
Nagoya University, Nagoya, Japan(Computer Graphics and Computer Simulation)

 

อ.ดร. อารัมภ์ กาวีวงศ์
Tokyo Institute of Technology. Tokyo. Japan (Computer Vision)

 

รศ.ดร. สุรนันท์ น้อยมณี
Chiang Mai University (Materials science (Biomedical Instruments)

 

อ.ดร. นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
 Chiang Mai University (Computational Intelligence)

 

อ. โดม โพธิกานนท์
(กำลังลาศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ประเทศ Netherlands)

 

สาขาวิชาชีพหลังจบการศึกษา
- Security Engineer
- System Administrator
- IT Consultants
- IT Project Manager
- System Analyst
- Information Coordinator
- System Architect
- Network Engineer
- System Engineer
- etc

 

การรับสมัคร
- สอบตรง
- Admission
- โควต้า
- โครการพิเศษ (เรียนดี)
- โครงการอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ (แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ, iCode, etc)

 

ติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 4 อาคาร 30 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จ เชียงใหม่
โทรศัพท์: 053 942023, 084 614 0006
โทรสาร: o53 942072, 053 942079
e-mail: isne.cmu@gmail.com
facebook: facebook.com/cmu.isne
website: http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/isne

 

 วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
 
 
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ แคมปัส
   
 
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
อาจารย์ ม.อุบลฯ ฉาว! ถูกสอบพบเป็นด็อกเตอร์เก๊ อ้างใบปริญญาเอกปลอม
ผศ.ดร.มนูญพงษ์ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์...
28 ม.ค 2558 22:58 น.
ผู้ชม 654 0 ความคิดเห็น
ม.แม่โจ้ รับตรง ทั้ง ม.6 และเทียบเท่า สาขา เปิดโอกาสผู้สมัครทั่วประเทศ
ม.แม่โจ้ รับตรง ทั้ง ม.6 และเทียบเท่า ส...
09 พ.ย 2557 09:42 น.
ผู้ชม 779 0 ความคิดเห็น
 
สุดปลื้อ พ่อแม่ ทำนาขายข้าวส่งลูกเรียนจนจบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ว่อนเน็ต! ภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาวิท...
08 ธ.ค 2557 11:07 น.
ผู้ชม 556 0 ความคิดเห็น
การประกวดโปงลางพื้นเมืองอีสาน ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ 57
การประกวดโปงลางพื้นเมืองอีสาน ฟ้อนลำแคน...
02 พ.ย 2557 10:02 น.
ผู้ชม 1,176 0 ความคิดเห็น
 
 แฝด 3 !! แพทย์ พระมงกุฎ วิศวะ จุฬา ทันตะ มหิดล30 ต.ค 2557 11:04 น.
 ก้าวทันยุคไอที ประยุคเทคโนโลยีควบคู่การเรียนการสอน27 ส.ค 2557 09:26 น.
 ภาพสวย! ประเพณีเชียร์กลาง ปี 2557 มหาวิทยาขอนแก่น30 ก.ค 2557 11:31 น.
 โพลล์สำรวจพฤติกรรมการอ่านข้อมูลเอกสารผ่านกระดาษและผ่านแท็บเล็ต16 ก.ค 2557 00:55 น.
 ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตรใหม่การจัดการธุรกิจในระบบราง16 ก.ค 2557 00:50 น.
 รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมฯ คณะวิทยฯ ม.ธรรมศาสตร์ 255725 มิ.ย 2557 01:56 น.
 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
อาจารย์ ม.อุบลฯ ฉาว! ถูกสอบพบเป็นด็อกเตอร์เก๊ อ้างใบปริญญาเอกปลอม
 
สุดปลื้อ พ่อแม่ ทำนาขายข้าวส่งลูกเรียนจนจบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 
ม.แม่โจ้ รับตรง ทั้ง ม.6 และเทียบเท่า สาขา เปิดโอกาสผู้สมัครทั่วประเทศ
 
การประกวดโปงลางพื้นเมืองอีสาน ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ 57
 
แฝด 3 !! แพทย์ พระมงกุฎ วิศวะ จุฬา ทันตะ มหิดล
 
 
 
  5 อันดับเรื่องยอดนิยมในหมวด
 
วิทยาลัยเกษตรฯ มหาสารคาม เจ๋ง ปลูกสตรอเบอรี่ในภาคอีสานสำเร็จ
 
แทยัง (Tae Yang) แห่งวง Big Bang ทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนออกแบบภายในและมัลติมีเดีย
 
มาดูรอยสักวง G Dragon แห่งวง Big Bang กันแบบเต็มๆ
 
 
 
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ม.เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรใหม่ป.ตรี วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้