อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด   หน้าหลักแคมปัส | หนุ่มสาวหน้าใส | ทุนการศึกษา | เรียนต่อศึกษาต่อ | ข่าวและกิจกรรม | มหาลัยวิทยาลัย | พาเที่ยวโรงเรียน | ดูเรื่องย้อนหลัง | เว็บบอร์ดพูดคุย
 

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ก้าวสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล

 โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย 2555 10:07 น. เปิดอ่าน 3,068
 
ปรับขนาดตัวอักษร :
Share
 

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ก้าวสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล

 

ศรีสงครามโมเดล 55 (Srisongkram Model 55) คือ ก้าวเดินเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2555 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ( เลย หนองบัวลำภู )

 

ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีศักยภาพ ความสามารถและมีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ตลอดทั้งการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

 

โกเซี๊ยะ -นายวิฑูรย์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ศรีสงครามวิทยา กล่าวว่า วันนี้อยากให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ให้เยาวชนลูกหลาน ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง

 

สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จึงต้องได้เรียนรู้ฝึกฝนสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้พูดได้ใช้เป็นกับชาวต่างชาติประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง

 

โกดี้ นายสนั่น เจียรคุปต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กล่าวเปิดใจว่า สมาคมศิษย์เก่าฯพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่เอื้อหรือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านวิชาการ บรรยากาศสิ่งแวดล้อม สื่อเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเดินสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้

 

โกเพ็ง-นายฉลาด เร่งพุฒิพงษ์และนายสุพัฒน์ เหล่าสุทธิ คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ทัศนะเห็นสอดคล้องกันว่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยา นอกจากจะมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง โรงเรียนควรต้องจัดกิจกรรมในเรื่องการเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีมีประโยชน์แก่นักเรียนเองและครอบครัว ที่สำคัญวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

 

อาจารย์แม่ - ผอ.สมควร สนธิมุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย หนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กล่าวว่า อยากเห็นลูกหลานเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรม สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย เป็นต้น

 

ครูสังคม ทองมี กล่าวว่า วิชาศิลปศึกษา เป็นเรื่องธรรมชาติความดีความงาม ที่ซึมซับบ่มเพาะในชีวิตจิตใจของเด็กส่งผลให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคม

 

นายยงยุทธ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กล่าวว่าในปีการศึกษา 2555 นี้ จะเป็นปีทองของการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ น่าเชื่อถือ

 

มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และไอซีที โดยนักเรียนจะได้รู้จักการแสวงหาความรู้มากขึ้น (Learning to Know) นักเรียนได้ลงมือทำหรือปฏิบัติมากขึ้น (Learning to do) นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ( Learning with others )

 

นักเรียนได้เรียนรู้ตนเองอย่างถ่องแท้ ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพื่อวางแผนอนาคตต่อการประกอบอาชีพ มีงานทำ ( Learning to be ) ทั้งนี้โรงเรียนจะให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น กับเจ้าของภาษาโดยตรงมากเป็นพิเศษ เป็นต้น

 

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หนึ่งในสถานศึกษาหลายแห่งที่พร้อมจะนำพาเยาวชนลูกหลานของเรา ก้าวเดินสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล อย่างมีคุณภาพและสง่างาม เป็นคนดี มีปัญญา สื่อสารภาษาอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันไอซีที และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ยิ้มง่าย ไหว้สวย

 
 
   Tags: ศรีสงครามวิทยา,โรงเรียน,หนองบัวลำภู,ศรีสงครามโมเดล 55
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ แคมปัส
   
 
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
ร้อยเอ็ดชื่นชม เด็กเก่งทำคะแนน O-Net 100 คะแนนเต็ม
ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ผู้อำนวยกา...
19 เม.ย 2559 13:04 น.
ผู้ชม 213 0 ความคิดเห็น
การบินไทยจัด .. ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารอ...
30 มี.ค 2559 00:55 น.
ผู้ชม 207 0 ความคิดเห็น
 
Yamaha Brand Ambassador ชูภาพลักษณ์โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ
บริษัท สยามดนตรี ยามาฮ่า จำกัด ให้เกียร...
30 มี.ค 2559 01:35 น.
ผู้ชม 202 0 ความคิดเห็น
ร.ร.ปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติป...
05 มี.ค 2559 16:17 น.
ผู้ชม 270 0 ความคิดเห็น
 
 อธิการบดี มข. คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน18 ม.ค 2559 13:13 น.
 ออย ฮอร์โมน หรือ ฟรัง นรีกุล สอบติดคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น16 ธ.ค 2558 19:01 น.
 ขอเชิญพี่น้องชาวบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมงานคืนสู่เหย้า สืบสาน วัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยบัญชี18 พ.ย 2558 22:15 น.
 ทีมเพิท kpn ไอเดียกระฉูด ผุด Stop For Step แคมเปญเจ๋งๆ จากนิสิต ม.เกษตร18 พ.ย 2558 17:03 น.
 มรภ.ธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 255918 พ.ย 2558 16:42 น.
 1-6 ตุลาคม 58 หลีกเลี่ยงเส้นทาง ผ่าน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน01 ต.ค 2558 09:10 น.
 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
ร้อยเอ็ดชื่นชม เด็กเก่งทำคะแนน O-Net 100 คะแนนเต็ม
 
Yamaha Brand Ambassador ชูภาพลักษณ์โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ
 
การบินไทยจัด .. ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
 
ร.ร.ปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 
อธิการบดี มข. คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
 
 
 
  5 อันดับเรื่องยอดนิยมในหมวด
 
กาฬสินธุ์ จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 54
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนออกแบบภายในและมัลติมีเดีย
 
แทยัง (Tae Yang) แห่งวง Big Bang ทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
50 อันดับโรงเรียนในภาคอีสานคนเก่งสูงสุดแอดมิชชัน
 
 
 
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ก้าวสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้