อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด   หน้าหลักแคมปัส | หนุ่มสาวหน้าใส | ทุนการศึกษา | เรียนต่อศึกษาต่อ | ข่าวและกิจกรรม | มหาลัยวิทยาลัย | พาเที่ยวโรงเรียน | ดูเรื่องย้อนหลัง | เว็บบอร์ดพูดคุย
 

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ก้าวสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล

 โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย 2555 10:07 น. เปิดอ่าน 2,330
 
ปรับขนาดตัวอักษร :
Share
 

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ก้าวสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล

 

ศรีสงครามโมเดล 55 (Srisongkram Model 55) คือ ก้าวเดินเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2555 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ( เลย หนองบัวลำภู )

 

ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีศักยภาพ ความสามารถและมีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ตลอดทั้งการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

 

โกเซี๊ยะ -นายวิฑูรย์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ศรีสงครามวิทยา กล่าวว่า วันนี้อยากให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ให้เยาวชนลูกหลาน ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง

 

สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จึงต้องได้เรียนรู้ฝึกฝนสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้พูดได้ใช้เป็นกับชาวต่างชาติประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง

 

โกดี้ นายสนั่น เจียรคุปต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กล่าวเปิดใจว่า สมาคมศิษย์เก่าฯพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่เอื้อหรือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านวิชาการ บรรยากาศสิ่งแวดล้อม สื่อเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเดินสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้

 

โกเพ็ง-นายฉลาด เร่งพุฒิพงษ์และนายสุพัฒน์ เหล่าสุทธิ คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ทัศนะเห็นสอดคล้องกันว่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยา นอกจากจะมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง โรงเรียนควรต้องจัดกิจกรรมในเรื่องการเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีมีประโยชน์แก่นักเรียนเองและครอบครัว ที่สำคัญวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

 

อาจารย์แม่ - ผอ.สมควร สนธิมุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย หนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กล่าวว่า อยากเห็นลูกหลานเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรม สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย เป็นต้น

 

ครูสังคม ทองมี กล่าวว่า วิชาศิลปศึกษา เป็นเรื่องธรรมชาติความดีความงาม ที่ซึมซับบ่มเพาะในชีวิตจิตใจของเด็กส่งผลให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคม

 

นายยงยุทธ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กล่าวว่าในปีการศึกษา 2555 นี้ จะเป็นปีทองของการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ น่าเชื่อถือ

 

มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และไอซีที โดยนักเรียนจะได้รู้จักการแสวงหาความรู้มากขึ้น (Learning to Know) นักเรียนได้ลงมือทำหรือปฏิบัติมากขึ้น (Learning to do) นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ( Learning with others )

 

นักเรียนได้เรียนรู้ตนเองอย่างถ่องแท้ ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพื่อวางแผนอนาคตต่อการประกอบอาชีพ มีงานทำ ( Learning to be ) ทั้งนี้โรงเรียนจะให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น กับเจ้าของภาษาโดยตรงมากเป็นพิเศษ เป็นต้น

 

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หนึ่งในสถานศึกษาหลายแห่งที่พร้อมจะนำพาเยาวชนลูกหลานของเรา ก้าวเดินสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล อย่างมีคุณภาพและสง่างาม เป็นคนดี มีปัญญา สื่อสารภาษาอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันไอซีที และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ยิ้มง่าย ไหว้สวย

 
 
   Tags: ศรีสงครามวิทยา,โรงเรียน,หนองบัวลำภู,ศรีสงครามโมเดล 55
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ แคมปัส
   
 
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558 ถึง 17 ส.ค. 2558 นี้
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เชิญทางน...
02 ก.ค 2558 02:19 น.
ผู้ชม 63 0 ความคิดเห็น
ม.ศรีปทุม ขยายเวลามอบทุน 5,000 บาท ถึง 15 มิ.ย. 58
หาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใ...
05 มิ.ย 2558 08:27 น.
ผู้ชม 162 0 ความคิดเห็น
 
มทร.ธัญบุรี ตั้งโรงผลิตสารผสมอาหารจากยีสต์ แทนผงชูรส
มทร.ธัญบุรี ตั้งโรงผลิตสารผสมอาหารที่ทำ...
05 มิ.ย 2558 08:32 น.
ผู้ชม 238 0 ความคิดเห็น
อาชีวศึกษามหาสารคาม เปิดศูนย์นวดและสปา สร้อยดอกหมาก สร้างรายได้ระหว่างเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เปิดศูนย์นว...
04 มิ.ย 2558 13:22 น.
ผู้ชม 182 0 ความคิดเห็น
 
 เปิดหลักสูตร digital economy manage09 พ.ค 2558 01:11 น.
 อาจารย์ ม.อุบลฯ ฉาว! ถูกสอบพบเป็นด็อกเตอร์เก๊ อ้างใบปริญญาเอกปลอม28 ม.ค 2558 22:58 น.
 สุดปลื้อ พ่อแม่ ทำนาขายข้าวส่งลูกเรียนจนจบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี08 ธ.ค 2557 11:07 น.
 ม.แม่โจ้ รับตรง ทั้ง ม.6 และเทียบเท่า สาขา เปิดโอกาสผู้สมัครทั่วประเทศ09 พ.ย 2557 09:42 น.
 การประกวดโปงลางพื้นเมืองอีสาน ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ 5702 พ.ย 2557 10:02 น.
 แฝด 3 !! แพทย์ พระมงกุฎ วิศวะ จุฬา ทันตะ มหิดล30 ต.ค 2557 11:04 น.
 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558 ถึง 17 ส.ค. 2558 นี้
 
มทร.ธัญบุรี ตั้งโรงผลิตสารผสมอาหารจากยีสต์ แทนผงชูรส
 
ม.ศรีปทุม ขยายเวลามอบทุน 5,000 บาท ถึง 15 มิ.ย. 58
 
อาชีวศึกษามหาสารคาม เปิดศูนย์นวดและสปา สร้อยดอกหมาก สร้างรายได้ระหว่างเรียน
 
เปิดหลักสูตร digital economy manage
 
 
 
  5 อันดับเรื่องยอดนิยมในหมวด
 
วิทยาลัยเกษตรฯ มหาสารคาม เจ๋ง ปลูกสตรอเบอรี่ในภาคอีสานสำเร็จ
 
แทยัง (Tae Yang) แห่งวง Big Bang ทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนออกแบบภายในและมัลติมีเดีย
 
มาดูรอยสักวง G Dragon แห่งวง Big Bang กันแบบเต็มๆ
 
 
 
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ก้าวสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้