วันอาทิตย์ 20 มกราคม 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > หมอลำ > คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท ฤดูกาล 2560-2561

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท ฤดูกาล 2560-2561

หมวดหมู่ : หมอลำ 21 กันยายน 2017 เปิดอ่าน ครั้ง

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท ฤดูกาล 2560-2561

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท เดือนกันยายน 2560
27 กันยายน 2560 เปิดวง ที่บ้านพักวีรพงษ์ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
28 กันยายน 2560 เดินทาง
29 กันยายน 2560 แสดงที่ วัดโนนฝาวพุทธาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
30 กันยายน 2560 แสดงที่ ตลาดคิงคอง กิ่งแก้ว สมุทรปราการ

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท เดือนตุลาคม 2560
01 ตุลาคม 2560 แสดงที่ ตลาดมาบยางพร จ.ระยอง
02 ตุลาคม 2560 แสดงที่ ลานเอ็กไซค์ พัทยา
03 ตุลาคม 2560 แสดงที่ หน้าป้าย มมส จ.มหาสารคาม
04 ตุลาคม 2560 แสดงที่ อ.เมือง จ.เลย
05 ตุลาคม 2560 แสดงที่ ตลาดร่มบิน อ.เมือง จ.อุดรธานี

06 ตุลาคม 2560 แสดงที่ วัดร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
07 ตุลาคม 2560 แสดงที่ วัดป่ามหาศาล บ้านเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
08 ตุลาคม 2560 แสดงที่ บ้านกมลาไสยคุ้มหลักบ้าน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
09 ตุลาคม 2560 แสดงที่ บ้านแกเปะ ต.เชียงเครือ อ.เมืองจ.กาฬสินธุ์
10 ตุลาคม 2560 แสดงที่

11 ตุลาคม 2560 แสดงที่ บ้านหนองบัวคำมูล ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
12 ตุลาคม 2560 แสดงที่
13 ตุลาคม 2560 แสดงที่
14 ตุลาคม 2560 แสดงที่
15 ตุลาคม 2560 แสดงที่

16 ตุลาคม 2560 แสดงที่
17 ตุลาคม 2560 แสดงที่
18 ตุลาคม 2560 แสดงที่
19 ตุลาคม 2560 แสดงที่
20 ตุลาคม 2560 แสดงที่ บ้านโนนสูง ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

21 ตุลาคม 2560 แสดงที่ บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
22 ตุลาคม 2560 แสดงที่ บ้านดู่ลาด ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
23 ตุลาคม 2560 แสดงที่ หยุดพัก
24 ตุลาคม 2560 แสดงที่ หยุดพัก
25 ตุลาคม 2560 แสดงที่ หยุดพัก

26 ตุลาคม 2560 แสดงที่ หยุดพัก
27 ตุลาคม 2560 แสดงที่ หยุดพัก
28 ตุลาคม 2560 แสดงที่ หยุดพัก
29 ตุลาคม 2560 แสดงที่ หยุดพัก
30 ตุลาคม 2560 แสดงที่ บ้านอิง่อง อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท พฤศจิกายน 2560
01 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
02 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
03พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
04พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
05พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์

06 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
07 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
08 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
09 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
10 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์

11 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
12 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่ ออนทัวร์
13 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
14 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
15 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่

16 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
17 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
18 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
19 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
20 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่

21 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
22 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
23 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
24 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่
25 พฤษจิกายน 2560 แสดงที่ บ้านซัวล้อ ต.ซัวล้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท ธันวาคม 2560
01ธันวาคม 2560 แสดงที่ บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
02 ธันวาคม 2560 แสดงที่
03 ธันวาคม 2560 แสดงที่ บ้านในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
04 ธันวาคม 2560 แสดงที่ บ้านเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
05 ธันวาคม 2560 แสดงที่

06 ธันวาคม 2560 แสดงที่
07 ธันวาคม 2560 แสดงที่
08ธันวาคม 2560 แสดงที่ งานงิ้วโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
09 ธันวาคม 2560 แสดงที่
10 ธันวาคม 2560 แสดงที่

11 ธันวาคม 2560 แสดงที่
12 ธันวาคม 2560 แสดงที่
13 ธันวาคม 2560 แสดงที่ งานงิ้วบัวขาว อ.กุจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
14 ธันวาคม 2560 แสดงที่
15 ธันวาคม 2560 แสดงที่

16 ธันวาคม 2560 แสดงที่
17 ธันวาคม 2560 แสดงที่
18 ธันวาคม 2560 แสดงที่
19 ธันวาคม 2560 แสดงที่
20 ธันวาคม 2560 แสดงที่

21ธันวาคม 2560 แสดงที่
22ธันวาคม 2560 แสดงที่ งานงิ้ว อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
23ธันวาคม 2560 แสดงที่
24 ธันวาคม 2560 แสดงที่
25 ธันวาคม 2560 แสดงที่

26 ธันวาคม 2560 แสดงที่ บ้านนาแพง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
29 ธันวาคม 2560 แสดงที่ บ้านเหล็ก ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2560 แสดงที่
31 ธันวาคม 2560 แสดงที่ บ้านหนองนาแซง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท มกราคม 2561
01 มกราคม2561แสดงที่ บ้านโนนลิ้นจี่ ต.โซโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
02 มกราคม2561 แสดงที่ วัดโนนฝาวพุทธาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
03 มกราคม2561 แสดงที่
04 มกราคม2561 แสดงที่ บ้านหนองบัวใต้ ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
05 มกราคม2561 แสดงที่ บ้านผักขะย่า ต.บางทรายน้อย อ.คว้านใหญ่จ.มุกดาหาร

06 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
07 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านโนนน้ำย้อย ต.แซแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
08 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านพระยอดเมืองขวาง ต.พระธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม
09 มกราคม 2561 แสดงที่
10 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านนาไร่เดียว ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพรชบูรณ์

12 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านดอนแคน ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
13 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านโนนม่วง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
14 มกราคม 2561 แสดงที่ วัดภาชีกุดาราม ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
15 มกราคม2561 แสดงที่
16 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17 มกราคม2561 แสดงที่
18 มกราคม2561 แสดงที่
19 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านนาโนน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
20 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านปลื้ม พัฒนา อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

21 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านโนนคร้อ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
22 มกราคม 2561 แสดงที่
23 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านบึงหล่ม ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
24 มกราคม 2561 แสดงที่
25 มกราคม 2561 แสดงที่

26 มกราคม 2561 แสดงที่
27 มกราคม 2561แสดงที่ วัดป่าภูทอด บ้านโพน อ.เชียงคาน จ.เลย
28 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านหนองโน ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
29 มกราคม 2561 แสดงที่
30 มกราคม 2561 แสดงที่ บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31 มกราคม 2561 แสดงที่ วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย

คิวงานคิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท เดือน กุมภาพันธ์ 2561
01 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านมีชัยท่า ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
02 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านพระเจ้าใหญ่ ต.สะเเลง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
03 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ ที่ว่าการ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
04 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านกกกะทอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
05 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านเพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

06 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่
07 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่
08 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านนากิ้งพัฒนา ต.นาตั้ง อ.ปากคาด จ.หนองคาย
09 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านสร้างเเสง ต.สร้างแสง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
10 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่

11 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านขนาก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
12 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
13 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านกุดฉิม ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
14 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านเพชร ต.เพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
15 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ วัดโนนฝาวพุทธาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านโคกหนองแวง ต.โนนตาเถร อ.โนนเเดง จ.นครราชสีมา
17กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ วัดป่า อ.เมืองจ.ชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านนาสลวย ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
19 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่
20 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่
21 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บารมีปู่คลังแสง บ้านหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่
23 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ วัดกำเนิดเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เลย
24 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านบงเหนือ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 กุมภาพันธ์ 2561แสดงที่ บ้านนาสิงห์ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

26 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ บ้านใหม่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
27 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่ วัดจอมศรี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท เดือนมีนาคม 2561
01 มีนาคม 2561 แสดงที่บ้านพระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
02 มีนาคม 2561 แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
03 มีนาคม 2561 แสดงที่ งานตุ้มโฮมอีสานไกด์ ดอทคอม บ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร
04 มีนาคม 2561 แสดงที่ บ้านโนน ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
05 มีนาคม 2561 แสดงที่ บ้านนาสวรรค์ ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

06 มีนาคม 2561 แสดงที่ วัดคูมิวราราม ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
07 มีนาคม 2561 แสดงที่ วัดทุ่งกุลาเฉลิมราช อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
08 มีนาคม 2561 แสดงที่ บ้านกฐิมัง ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
09 มีนาคม 2561 แสดงที่
10 มีนาคม 2561 แสดงที่

11มีนาคม 2561 แสดงที่ บ้านแวงใหญ่ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
12 มีนาคม 2561 แสดงที่
13 มีนาคม 2561 แสดงที่
14 มีนาคม 2561 แสดงที่
15 มีนาคม 2561 แสดงที่

16 มีนาคม 2561 แสดงที่
17 มีนาคม 2561 แสดงที่ วัดนาเเค ต.เมืองปัก อ.ปังธงชัย จ.นครราชสีมา
18 มีนาคม 2561 แสดงที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
19 มีนาคม 2561 แสดงที่ บ้านท่าไห่ ต.ท่าไห่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
20 มีนาคม 2561 แสดงที่

21 มีนาคม 2561 แสดงที่
22 มีนาคม 2561 แสดงที่
23 มีนาคม 2561 แสดงที่
24 มีนาคม 2561 แสดงที่ บ้านโคกสว่าง ต.เหล่าสร้างกอ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
25 มีนาคม 2561 แสดงที่

26 มีนาคม 2561 แสดงที่
27 มีนาคม 2561 แสดงที่
28 มีนาคม 2561 แสดงที่ บ้านแก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
29 มีนาคม 2561 แสดงที่
30 มีนาคม 2561 แสดงที่ อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
31 มีนาคม 2561 แสดงที่บ้านสนาม ต.เสือโกก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท เดือนเมษายน 2561
01 เมษายน 2561 แสดงที่ บ้านสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
02 เมษายน 2561 แสดงที่
03 เมษายน 2561 แสดงที่
04 เมษายน 2561 แสดงที่
05 เมษายน 2561 แสดงที่ วัดสระเกษ ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

06เมษายน 2561 แสดงที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
07เมษายน 2561 แสดงที่ บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
08 เมษายน 2561แสดงที่ บ้านดอนมันน้ำ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
09 เมษายน 2561 แสดงที่ บ้านเขวาน้อย ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
10 เมษายน 2561 แสดงที่ บ้านบัวงาม ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

11 เมษายน 2561 แสดงที่ บ้านหนองแก อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
12 เมษายน 2561 แสดงที่ บ้านบอน ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
13 เมษายน 2561 แสดงที่ บ้านเมืองกลาง ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2561 แสดงที่ บ้านผักหวาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
15 เมษายน 2561 แสดงที่บ้านกุดโคง ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ

16 เมษายน 2561 แสดงที่ บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
17 เมษายน 2561 แสดงที่
18 เมษายน 2561 แสดงที่
19 เมษายน 2561 แสดงที่
20 เมษายน 2561 แสดงที่

21 เมษายน 2561 แสดงที่
22 เมษายน 2561 แสดงที่
23 เมษายน 2561 แสดงที่
24 เมษายน 2561แสดงที่ บ้านหนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 เมษายน 2561 แสดงที่ บ้านคำแมด ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

26 เมษายน 2561 แสดงที่
27 เมษายน 2561 แสดงที่
28 เมษายน 2561 แสดงที่
29 เมษายน 2561 แสดงที่
30 เมษายน 2561 แสดงที่

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท เดือนพฤษภาคม 2561
01 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
02 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
03 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
04 พฤษภาคม 2561 แสดงที่ บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
05 พฤษภาคม 2561 แสดงที่ บ้านหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

06 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
07 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
08 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
09 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
10 พฤษภาคม 2561 แสดงที่

11 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
12 พฤษภาคม 2561 แสดงที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
13 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
14 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
15 พฤษภาคม 2561 แสดงที่

16 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
17 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
18 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
19 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
20 พฤษภาคม 2561 แสดงที่

21 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
22 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
23 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
24 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
25 พฤษภาคม 2561 แสดงที่

26 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
27 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
28 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
29 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
30 พฤษภาคม 2561 แสดงที่
31 พฤษภาคม 2561 แสดงที่

คิวงานหมอลำคณะศิลปินภูไท เดือน มิถุนายน 2561
01 มิถุนายน 2561 แสดงที่
02 มิถุนายน 2561 แสดงที่
03 มิถุนายน 2561 แสดงที่
04 มิถุนายน 2561 แสดงที่
05 มิถุนายน 2561 แสดงที่

06 มิถุนายน 2561 แสดงที่
07 มิถุนายน 2561 แสดงที่
08 มิถุนายน 2561 แสดงที่
09 มิถุนายน 2561 แสดงที่ บ้านบ่อใหญ่ ต.บ่อใหญ่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เปิดอ่าน ครั้ง